GA-rapport om ELKO Boligpartner nettside. Hva er det?

Du vil i nærmeste framtid få tilsendt en Google Analytics-rapport. Den forteller om besøket på din nettside for ELKO Boligpartner.

Google Analytics er et analyseverktøy, eller vi kan kalle det et målingsverktøy for nettsider. Det gir muligheter for å se ganske detaljert hvordan en nettside brukes av dem som er inne på den. Nettopp det er viktig for oss som ønsker å få tak i flere kunder ved hjelp av en nettside.

Hva forteller GA-rapporten?

Det første en GA-rapport forteller oss er hvor mange som har besøkt nettsiden. Dette vises grafisk langs en tidslinje.

GA-rapporten viser også hvor de interesserte kommer fra. Vi kan få vite om de søker oss opp på egen hånd, om de klikker seg inn på siden fra banneret som er plassert på egen hjemmeside. Vi kan også få vite noe om hvor i landet de kommer fra.

Ikke minst viktig er det at GA-rapporten viser hvordan de interesserte beveger seg på nettsiden. Hvilke sider ser de på, hvor lenge er de der, hvilke sider går de videre til, og fra hvilken side går de ut?

Måten folk bruker nettsiden på forteller mye om hva de er mest interessert i. Det er viktig informasjon for utformingen av nettsidene, slik at de hele tiden er mest mulig interessante for flest mulig.

Den kunnskapen vi får gjennom GA-rapportene kan også brukes til å øke effekten av de tiltakene du gjør, for eksempel utformingen og plasseringen av banner for din butikk.

Har du spørsmål om GA-rapporten? Ta kontakt med cathrine.harterman@elko.no

Ja takk, vi vil gjerne ha flere oppdrag!

Gi oss kontaktinformasjon i feltene under, så kommer vi tilbake til deg så fort vi kan for å lage en avtale som begge parter får glede av.